องค์ประกอบสำคัญของสัญญาที่ถูกต้อง

องค์ประกอบสำคัญของสัญญาที่ถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อมีผลผูกพันตามกฎหมายต้องทำอย่างถูกต้อง ต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดดังนั้นจึงถือว่าถูกต้อง

ทำสัญญาอะไรถูกต้อง

ข้อเสนอและการยอมรับ – เป็น องค์ประกอบ พื้นฐาน 2 ประการที่ต้องมีสัญญาที่ถูกต้อง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอข้อเสนอในขณะที่อีกฝ่ายยอมรับข้อกำหนดของข้อเสนอพิเศษ โปรดจำไว้ว่าการยอมรับอาจใช้เวลาซึ่งกระบวนการเจรจาต่อรองจะเกิดขึ้นจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลง

วัตถุทางกฎหมาย – เรื่องของข้อตกลงควรเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายและทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับข้อตกลงมีความสามารถทางจิตใจเพื่อทำข้อตกลงและเกินอายุที่ได้รับความยินยอม

การพิจารณา – องค์ประกอบ ของการพิจารณาที่มีการแลกเปลี่ยนในสัญญามีความสำคัญมาก นี้ไม่ได้ จำกัด เพียงเพื่อเงิน ในความเป็นจริงมันอาจรวมถึงดอกเบี้ย, สิทธิ, หรือผลประโยชน์

วาจาและเขียน – มีข้อตกลงในช่องปากบางอย่างที่สามารถบังคับใช้ได้จริง แต่มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการเขียนลงไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากการพิจารณาหรือชำระหนี้หรือสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้บางเวลาต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ

กล่าวคือสัญญาถือว่าถูกต้องเมื่อข้อตกลงถูกกฎหมายยินยอมพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาในการพิจารณาและดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายอายุและความรู้สึกที่ถูกต้อง

ทำไมข้อสัญญาจึงกลายเป็นไม่ถูกต้อง

สัญญาที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมาย โปรดทราบว่าการทำสัญญาเป็นโมฆะเป็นโมฆะจากเวลาที่สร้างขึ้นและไม่มีส่วนใดที่ผูกพันตามข้อกำหนด โดยปกติแล้วจะไม่มีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด เพราะฉะนั้นศาลไม่ยอมรับมัน

เหตุผลบางประการที่สัญญาไม่ถูกต้องจะรวมถึงข้อตกลงที่เป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ภายใต้อายุที่ได้รับความยินยอมโดยข้อตกลงนี้ผิดกฎหมายฝ่ายไม่มีจิตใจที่ดีและสัญญามีการ จำกัด สิทธิของคู่สัญญา

วิธีดำเนินการสัญญาอย่างถูกต้อง

อ่านอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณที่จะอ่านเอกสารทั้งหมดหากคุณทำข้อตกลงกับใคร นี้เป็นสิ่งที่ต้องมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอกสารมีความยาวและรวมถึงจำนวนมากของประโยคที่ซับซ้อน คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่ขาดหายไปได้หากคุณใช้เวลาในการตรวจสอบเนื้อหา
ระบุข้อเสนออย่างชัดเจน
เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นด้วยโดยทุกอย่างที่คุณไม่เข้าใจ
เขียนมันลง – เอกสารที่เขียนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ว่ามีการทำข้อตกลงไว้
ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอก่อนหมดอายุ
รู้ว่าคุณกำลังติดต่อใครอยู่เสมอ – โปรดยืนยันตัวตนของส่วนอื่น ๆ เสมอก่อนที่จะเซ็นชื่ออะไรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้ที่พวกเขากล่าวว่าเป็นพวกเขา
เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณในการทำความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างสัญญาที่ถูกต้องและเป็นโมฆะเพื่อให้คุณสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนที่จะทำข้อตกลง